Εκδόσεις
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΙΜΗΣ Εκτύπωση E-mail
Εκδόσεις - Αφιέρωμα τιμής
Κυριακή, 27 Ιούνιος 2010 20:38
ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΔΙΑΚΟΝΗΣΑΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΒΩΜΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΣ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ :Φ.Ο.Β. 1971
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ- Ν ΣΥΡΡΗ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΑΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ, ΠΕΡΙ9ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΤΑΙ Η ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΤΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΒ.
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΑΥΤΗΝ Ο Φ.Ο.Β. ΕΘΕΩΡΗΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ, ΔΙΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Ο.Β. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΙΣΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ8 ΝΑ ΥΨΩΣΗ ΑΠΤΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΗΝΑΛΩΣΑΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΑΙΑΤΕΡΑΝ ΧΑΡΑΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΦΟΒ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ, ΔΙΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ, ΟΤΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΣ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΟΣΑΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΩΣ ΥΛΟΦΡΟΝΑ ΕΠΟΧΗΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑΣ ΓΕΝΕΑΣ.
 
ΕΝ ΒΡΟΝΤΑΔΩ ΤΗ 19Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤ. Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣalt
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝ. ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ: Σ. ΠΑΠΑΖΗΣ, Γ. ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΣΤ. ΜΠΑΧΑΣ, Π. ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ, Ν. ΔΗΜΟΣ
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Ο ΦΟΒ ΕΥΓΝΩΜΟΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α΄ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Β΄ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
 • Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΒ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
 • Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ.
 • Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΝΤΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΝ ΙΘ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
 • Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΟΤΣΗ
 • Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ι. ΓΛΥΚΑ, ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
 • Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΠΙΤΑΟΥΛΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΛΥΚΕΙΑΡΧΟΥ
 • Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΟΥΣΗ.
Γ΄ ΟΙ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΗΘΕΝΤΩΝ.
Δ΄Ο ΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΟΒ
 • Η «ΠΡΟΟΔΟΣ»
 • Ο «ΧΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ»
 • «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ»
 • «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ»
Ε΄ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ο ΦΟΒ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΟΥ
 • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ.
 • ΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΟΥ.
 
ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΙΙ Εκτύπωση E-mail
Εκδόσεις - Ανάλεκτα ΙΙ
Κυριακή, 27 Ιούνιος 2010 17:31
alt 
Λίγα λόγια για το βιβλίο.
 
Άρχισε να τυπώνεται το 1979 και τελείωσε το Δεκέμβριο του 1988. Η αρχή έγινε στο τυπογραφείο Ζήσιμου» στη Χίο. Μερικές ατέλειες στη σύνθεση και εμφάνιση οφείλονται σε αυτό το αρκετά μακρύ διάστημα. Τελείωσε στο Τυπογραφείο Δημ. Πλατή-Αθήνα.
 
Ελπίζουμε πως το περιεχόμενο του βιβλίου θα παρακινήσει πολλούς συμπολίτες είτε να γράψουν οι ίδιοι, είτε να μας δώσουν στοιχεία που έχουν και που σχετίζονται με την ιστορία και η λαογραφία του Βροντάδου. Πολλοί ξέρουμε πως έχουν υλικό γλωσσικό του τόπου.
Με βάση το γλωσσάριο που δημοσιεύουμε ας ξεκαθαρίσουν ότι έχουν και ας μας το δώσουν να τυπωθεί. Μόνο έτσι θα σωθούν όλα αυτά τα πράγματα.
 
Η προσπάθεια αυτή γίνεται από ερασιτέχνες ας κριθεί ανάλογα, μια που μόλις τελειώσει το βιβλίο αυτό σκεπτόμαστε να ρίξουμε στα σκαριά ένα άλλο βιβλίο. Την βραβευμένη από τη Ακαδημία Αθηνών πραγματεία του Γεωργίου Καλλίτση, «Ο Βροντάδος από λαογραφικής απόψεως».
 
Πίνακας περιεχομένων

 

Αντί προλόγου, Κων/νου Στ. Καλλίτση.

Ο παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος και το έργο του, Γεωργίου Στ. Καλλίτση.

Οι Ψαράδες της Δασκαλόπετρας, Γ΄Τάξη Γυμνασίου Βροντάδου.

Η Βιομηχανία και Χειροτεχνία στο Βροντάδο και γενικά στη Χίο κατά τα προ της Επαναστάσεως χρόνια, Γεωργ. Ι. Πιταούλη.

Αναμνήσεις από την Απελευθέρωση της Χίου το 1912, Αδαμ. Σαλιάρη.

Ένα Βρονταδούσικο δικαιοπρακτικό έγγραφο του 1846, Στέλιου Φασουλάκη δ.φ.

Λαογραφικά του Βροντάδου: α. Παροιμίες β. Παροιμιώδεις εκφράσεις ή απλώς εκφράσεις γ. Οικογενειακά ήθη και έθιμα (προικοσύμφωνα κλπ) δ. Οικογενειακή ζωή, ε. Γιατροσόφια-Καλλυντικά στ. Κοινωνική ζωή, Αδαμ. Σαλιάρη.

Παλιά Βρονταδούσικα ζευγαρώματα, Γεωργίου Λ. Μπαχά.

Το Δημητρό, Νίκου Τάλα

Οι Μύλοι, Αδ. Σαλιάρη

Αναδίφηση της παιδικής μνήμης, Σιδερή Πυλιαρού.

Ο παπά Καρύδας και ο αρμολούσης(ανέκδοτα), Γ. Ι. Πιταούλη.

Ρίμες-στιχάκια, Α. Σαλιάρη

Τα λαϊκά γιατροσόφια στο Βροντάδο και διάφορες παραδόσεις, Μάρκου Ισ. Σκουφάλου.

Ο Άγιος Νικηφόρος και ο παπά Λαγούτης, Γεωργίου Στ. Καλλίτση.

Συμβολή στη μελέτη του Βρονταδούσικου γλωσσαρίου, Αδαμαντίου Π. Σαλιάρη.

Άλλη μια ναυτική οικογένεια του Βροντάδου, Αδαμ Π. Σαλιάρη

Φωτογραφικό λεύκωμα από τη δράση του Φ.Ο.Β κατά την εξαετία 1975- 81

Βιογραφικά στοιχεία συνεργατών.

 ΤΙΜΗ: 15 €


 
ΑΝΑΛΕΚΤΑ Ι Εκτύπωση E-mail
Εκδόσεις - Ανάλεκτα Ι
Σάββατο, 26 Ιούνιος 2010 15:02
Λίγα λόγια για το βιβλίο.
alt
Άρχισε να τυπώνεται το 1974 και τελείωσε τον Οκτώβριο του 1976. Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο Ν. Γεωργούλη-Ν. Συρρή στη Χίο. Αρκετές ατέλειες στη σύνθεσή και εμφάνιση της ύλης οφείλονται σε αυτό το αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα. Στο ξεκίνημα υπολογίστηκε πως περισσότερα άτομα, λόγω προσόντων και επαγγέλματος, θα προθυμοποιούνταν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια και θα προσέφεραν το υλικό που χρειαζόταν. Στην διαδρομή, λίγοι σχετικώς, φίλοι του Φ.Ο.Β. βοήθησαν στο να εκδοθεί το βιβλίο, ερασιτέχνες οι περισσότεροι σε αυτό το πεδίο.
Ας κριθεί αναλόγως λοιπόν η προσπάθεια αυτή που αποσκοπούσε όχι σε ατομικές επιδιώξεις ή προβολές αλλά στο να δείξει το δρόμο για να προβληθεί η ιστορία του Βροντάδου και να διασωθεί ποικίλο λαογραφικό υλικό που υπάρχει ακόμη, και για να γίνει το ξεκίνημα και να συνεχιστεί η προσπάθεια με νέους συνεργάτες.
Την όλη εποπτεία της συγκεντρώσεως ης ύλης και την παρακολούθηση της εκτυπώσεως είιχε ο Αδαμάντιος Σαλιάρης, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Φ.Ο.Β.
 
Περιεχόμενα
Ι. Πνευματική και Πολιτιστική δράσις του ΦΟΒ
·         Αφιέρωμα
·         Φ.Ο.Β.: 1924-1974. Γ. Καμίτση.
·         Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών. Ορόσημον εις την Ιστορίαν του Φ.Ο.Β.  Κ. Καλλίτση
·         Το Έργον του Φ.Ο.Β. Γ. Στ. Καλλίτση
·         Στα Πενηντάχρονα του Φ.Ο.Β. Κ.Ι. Αμπανούδη.
·         Το χρονικό του Φ.Ο.Β. 1924-1974.
·         Κώδιξ Αγ. Γεωργίου. Το Πρακτικόν της Απελευθερώσεως (1912).
 
ΙΙ. Παραδοσιακά, Ιστορικά, λαογραφικά από τον Βροντάδο.
 • Ναυτικοί οικισμοί. Α΄ Ο Βροντάδος.  Του Α.Π. Στεφάνου.
 • Ο ρουκετοπόλεμος.Του  Α. Γ. Ζαννίκου.
 • Η Αρβανίτισσα. Του Α.Π. Σαλιάρη.
 • α. Το ιστορικόν ιδρύσεως του Φ.Ο.Β.
 • β. Στα χρόνια της Κατοχής. Του Γ. Ισ Σκούφαλου.

Η Ναυτική επιστήμη του περασμένου αιώνα. Του Α.Σ. Ένα πλαίσιο-Μια Ζωή. Του Αδ. Γ, Σαλιάρη. Ιστορικά-Λαογραφικά-Ναυτικά. Του Αδ. Π.Σαλιάρη Τα Προικοσύμφωνα. Αδ. Π Σαλιάρη Παλιά Βρονταδούσικα έγγραφα. Αθ.Γ. Σαλιάρη Ο πολεμικός Αγιοβασίλης του 1914. Η παιδεία στον Βροντάδο. Του Α.Σ. Εθνικός Τίτλος α. Το τελευταίο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

 • β. Το Ασκητήριον του Αγ. Μακαρίου. Του Π. Στρογγυλού

Ανάλεκτα – Α΄ Γιατροσόφια. Β΄ Έθιμα. Γ΄ Παροιμίες. Δ΄ Γλωσσάριο. Ε΄ Ρίμες.   Του Αδ. Π. Σαλιάρη

 
 
 

ΤΙΜΗ:

 

 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εκτύπωση E-mail
Εκδόσεις - Ανάλεκτα Ι
Σάββατο, 26 Ιούνιος 2010 15:00

Η καλλιέργεια πνεύματος έρευνας μεταξύ των μελών και των φίλων του στην εύρεση και διαφύλαξη στοιχείων της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας αλλά και η μελέτη των προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνικής ζωής, με τη συγγραφή άρθρων και την έκδοση βιβλίων λαογραφικού και άλλου περιεχομένου, αποτελούν επιτεύγματα της πνευματικής δραστηριότητας του σωματείου.