Λαογραφική Συλλογή Εκτύπωση E-mail
Μουσείο - Αγροτικός Βίος
Τρίτη, 22 Ιούνιος 2010 17:09

 

alt
 
Η συλλογή αγροτικού βίου και πολιτισμού που περιλαμβάνει εργαλεία και σκεύη του λαϊκού πολιτισμού καθώς και παραδοσιακές φορεσιές.
 
 
Μελίσσια σκαλισμένα σε κορμούς δέντρων, λουκάνες, θρινάκια, τραχάδες, στυράκια και χερόμυλοι , βρίσκονται δίπλα στο σοφρά , την πινακωτή και τη λουσέρνα, συνθέτοντας κομμάτι κομμάτι τον αγροτικό βίο κατά τον προηγούμενο αιώνα.